Vaši dlžníci sú v zahraničí a vy sa bojíte vymáhania svojich pohľadávok ? Vysokých nákladov ?

Ponúkame efektívne mimosúdne vymáhanie pohľadávok na Slovensku i v zahraničí.
Bez poplatku a nákladov vymáhania! Našou odmenou je len provízia z uhradenej pohľadávky.

Peniaze hranice nepoznajú. Rovnako ani my !

Kontaktujte nás

O nás

Sme celosvetovo pôsobiaca spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti vymáhania pohľadávok, s bohatou sieťou spolupracujúcich partnerov. Pre svojich klientov zabezpečujeme komplexné riešenie pohľadávok nielen v tuzemsku, ale hlavne v zahraničí.

 

Portfólio našich služieb zahŕňa mimosúdne vymáhanie pohľadávok, vymáhanie súdnou cestouzabezpečenie pohľadávok, preverovanie bonity dlžníka a monitorovanie obchodného vestníka. O stave vymáhania má klient vždy prehľad vďaka pravidelnému reportovaniu. Sme flexibilní a všetky naše služby je možné prispôsobiť individuálnym požiadavkám klientov. Viac o nich sa dozviete v záložke Naše služby.  

V prípade riešenia pohľadávky mimosúdnou cestou neplatí klient žiadne poplatky ani náklady na vymáhanie. Našou odmenou je vopred dohodnutá provízia z vymoženej pohľadávky alebo jej časti. V prípade potreby súdneho vymáhania ponúkame klientom najvhodnejšiu alternatívu a vopred pre nich vyčíslime náklady takéhoto riešenia.

 

Zaujíma vás viac? Radi zodpovieme všetky vaše otázky. Neváhajte nás kontaktovať.

DLHY ZANIKAJÚ JEDINE ZAPLATENÍM ...

Naše služby

Ponúkame vám komplexnú správu a manažment pohľadávok v tuzemsku ale aj v zahraničí prispôsobenú vašim individuálnym potrebám

Čas je v prípade neuhradenej faktúry jedným z najdôležitejších faktorov- vymáhateľnosť pohľadávok sa plynutím času znižuje, pretože firmy krachujú, prioritu získavajú iní obchodní partneri a fyzické osoby sa stávajú nedohľadateľné, bez možnosti kontaktu. Každému veriteľovi preto doporučujeme pohľadávky riešiť okamžite, na nič nečakať ale hlavne neveriť sľubom dlžníkov! Pred samotným vymáhaním preverujeme bonitu dlžníka, podľa ktorej neskôr určujeme najvhodnejšiu stratégiu. Mimosúdne vymáhanie spočíva v jednaní s dlžníkom, ktoré vedie k úhrade pohľadávky alebo inej forme vyrovnania. Samozrejmosťou je zabezpečenie predmetnej pohľadávky uznaním záväzku, notárskou zápisnicou alebo iným inštitútom. Súčasťou vymáhania pohľadávok je aj právna podpora a zastupovanie v súdnom, exekučnom, rozhodcovskom a konkurznom konaní. Po odsúhlasení nákladov právneho riešenia klientom, zabezpečíme podanie žaloby alebo iného návrhu a zastupovanie prostredníctvom partnerskej advokátskej kancelárie. O priebehu vymáhania informujeme klienta formou reportu. Uvedený postup preverovania, prevencie a komplexného vymáhania zaručuje vysokú úspešnosť vymáhania. Naša spoločnosť vymáha obchodné (B2B) aj spotrebiteľské (B2C) pohľadávky, preto nás môžete kontaktovať bez ohľadu na to, či ste firma, živnostík alebo súkromna osoba. Našou odmenou je vopred odsúhlasená provízia z vymoženej pohľadávky alebo jej časti. Náklady spojené s vymáhaním nesie naša spoločnosť. Pohľadávky vymáhame priamo na účet klienta. Nástrojmi prevencie, ktoré naša spoločnosť ponúka, sú kreditné správy a upomienkový servis.  

Služby mimosúdneho vymáhania pohľadávok poskytujeme v ďalších 156 krajinách sveta. V každom prípade neuhradenej faktúry hraje čas proti vám. V prípade vymáhania v zahraničí navyše čelíte nielen inej legislatíve, ale aj zvykom, kultúre a náboženstvu. Neplatenie je v niektorých krajinách dokonca „v móde“ - obchodní partneri (dlžníci) počítajú s tým, že vás medzinárodné vymáhanie odradí. Pred samotným vymáhaním si vždy preveríme bonitu dlžníka. Pohľadávku potom vymáhame prostredníctvom lokálneho partnera, ktorý najlepšie pozná pomery, možnosti a legislatívu domáceho prostredia. Tento postup zaručuje vysokú mieru úspešnosti vymáhania. Riziká spojené s časom si dobre uvedomujeme, preto v prípade, že dlžník pohľadávku neuhradí alebo sa nám ho nepodarí rozplatiť, mimosúdne vymáhanie ukončujeme a klientovi doporučujeme iný najvhodnejší postup. V prípade žaloby klientovi dokážeme sprostredkovať zastupovanie v súdnom konaní s vopred vyčíslenými nákladmi. V zahraničí vymáhame obchodné (B2B) aj spotrebiteľské (B2C) pohľadávky, preto nás môžete kontaktovať bez ohľadu na to, či ste firma, živnostík alebo súkromna osoba. Našou odmenou je vopred odsúhlasená provízia z vymoženej pohľadávky alebo jej časti. Náklady spojené s vymáhaním hradí naša spoločnosť. Pohľadávky vymáhame priamo na účet klienta.  

Kontakt

+421 908 829 930

info@globalinkaso.sk

Debt Solutions s.r.o., Hutnícka 5/6, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovensko

IČO: 48163040 

DIČ DPH: SK2120069765