Vymáhanie pohľadávok v tuzemsku

Čas je v prípade neuhradenej faktúry jedným z najdôležitejších faktorov- vymáhateľnosť pohľadávok sa plynutím času znižuje, pretože firmy krachujú, prioritu získavajú iní obchodní partneri a fyzické osoby sa stávajú nedohľadateľné, bez možnosti kontaktu. Každému veriteľovi preto doporučujeme pohľadávky riešiť okamžite, na nič nečakať ale hlavne neveriť sľubom dlžníkov! Pred samotným vymáhaním preverujeme bonitu dlžníka, podľa ktorej neskôr určujeme najvhodnejšiu stratégiu. Mimosúdne vymáhanie spočíva v jednaní s dlžníkom, ktoré vedie k úhrade pohľadávky alebo inej forme vyrovnania. Samozrejmosťou je zabezpečenie predmetnej pohľadávky uznaním záväzku, notárskou zápisnicou alebo iným inštitútom. Súčasťou vymáhania pohľadávok je aj právna podpora a zastupovanie v súdnom, exekučnom, rozhodcovskom a konkurznom konaní. Po odsúhlasení nákladov právneho riešenia klientom, zabezpečíme podanie žaloby alebo iného návrhu a zastupovanie prostredníctvom partnerskej advokátskej kancelárie. O priebehu vymáhania informujeme klienta formou reportu. Uvedený postup preverovania, prevencie a komplexného vymáhania zaručuje vysokú úspešnosť vymáhania. Naša spoločnosť vymáha obchodné (B2B) aj spotrebiteľské (B2C) pohľadávky, preto nás môžete kontaktovať bez ohľadu na to, či ste firma, živnostík alebo súkromna osoba. Našou odmenou je vopred odsúhlasená provízia z vymoženej pohľadávky alebo jej časti. Náklady spojené s vymáhaním nesie naša spoločnosť. Pohľadávky vymáhame priamo na účet klienta. Nástrojmi prevencie, ktoré naša spoločnosť ponúka, sú kreditné správy a upomienkový servis.  

Kontakt

+421 908 829 930

info@globalinkaso.sk

Debt Solutions s.r.o., Hutnícka 5/6, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovensko

IČO: 48163040 

DIČ DPH: SK2120069765