Vymáhanie pohľadávok v zahraničí

Služby mimosúdneho vymáhania pohľadávok poskytujeme v ďalších 156 krajinách sveta. V každom prípade neuhradenej faktúry hraje čas proti vám. V prípade vymáhania v zahraničí navyše čelíte nielen inej legislatíve, ale aj zvykom, kultúre a náboženstvu. Neplatenie je v niektorých krajinách dokonca „v móde“ - obchodní partneri (dlžníci) počítajú s tým, že vás medzinárodné vymáhanie odradí. Pred samotným vymáhaním si vždy preveríme bonitu dlžníka. Pohľadávku potom vymáhame prostredníctvom lokálneho partnera, ktorý najlepšie pozná pomery, možnosti a legislatívu domáceho prostredia. Tento postup zaručuje vysokú mieru úspešnosti vymáhania. Riziká spojené s časom si dobre uvedomujeme, preto v prípade, že dlžník pohľadávku neuhradí alebo sa nám ho nepodarí rozplatiť, mimosúdne vymáhanie ukončujeme a klientovi doporučujeme iný najvhodnejší postup. V prípade žaloby klientovi dokážeme sprostredkovať zastupovanie v súdnom konaní s vopred vyčíslenými nákladmi. V zahraničí vymáhame obchodné (B2B) aj spotrebiteľské (B2C) pohľadávky, preto nás môžete kontaktovať bez ohľadu na to, či ste firma, živnostík alebo súkromna osoba. Našou odmenou je vopred odsúhlasená provízia z vymoženej pohľadávky alebo jej časti. Náklady spojené s vymáhaním hradí naša spoločnosť. Pohľadávky vymáhame priamo na účet klienta.  

Kontakt

+421 908 829 930

info@globalinkaso.sk

Debt Solutions s.r.o., Hutnícka 5/6, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovensko

IČO: 48163040 

DIČ DPH: SK2120069765