VAŠI DLŽNÍCI SÚ V ZAHRANIČÍ A VY SA NEVIETE DOMÔCŤ
ÚHRADY SVOJICH POHĽADÁVOK?

BOJÍTE SA VYSOKÝCH NÁKLADOV?

PONÚKAME VÁM EFEKTÍVNE MIMOSÚDNE VYMÁHANIE
POHĽADÁVOK NA SLOVENSKU I V ZAHRANIČÍ.
BEZ POPLATKOV A NÁKLADOV VYMÁHANIA. NAŠOU ODMENOU
JE LEN PROVÍZIA Z UHRADENEJ POHĽADÁVKY ALEBO JEJ ČASTI.

PENIAZE HRANICE NEPOZNAJÚ. ROVNAKO ANI MY!
Kontakt

O nás

——–
Naša spoločnosť ponúka vymáhanie pohľadávok na Slovensku a v zahraničí. Vďaka zmluvným partnerom z celého sveta sme schopní pohľadávky vymáhať takmer kdekoľvek.

——–
Portfólio našich služieb zahŕňa mimosúdne aj súdne vymáhanie pohľadávok, zabezpečenie pohľadávok a preverovanie bonity dlžníka. Pohľadávky vymáhame priamo na účet klienta a o stave vymáhania ho pravidelne informujeme. Sme flexibilní, vieme sa prispôsobiť individuálnym požiadavkám klientov.

——–
V prípade riešenia pohľadávky mimosúdnou cestou neplatí klient žiadne poplatky ani náklady na vymáhanie. Našou odmenou je vopred dohodnutá provízia z vymáhanej pohľadávky alebo jej časti. To platí pre vymáhanie na Slovensku, ako aj v zahraničí.

——–
V prípade nevyhnutnosti súdneho vymáhania ponúkame klientom najvhodnejšiu alternatívu. Náklady takéhoto riešenia odsúhlasuje veriteľ vždy vopred.

Zaujíma vás viac? Neváhajte nás kontaktovať. Radi zodpovieme všetky vaše otázky.

Naše výhody

Vymáhanie pohľadávok poskytujeme bez akýchkoľvek poplatkov vopred.

Našou odmenou je provízia z vymoženej pohľadávky alebo jej časti, na ktorej sa s klientom vopred dohodneme.

Náklady vymáhania nesie naša spoločnosť.

Spolupracujeme s inkasnými agentúrami po celom svete, ktoré uplatňujú tie isté princípy, ako my. Vďaka tomu môžeme zabezpečiť vymáhanie pohľadávok v ktorejkoľvek krajine.

Sme flexibilní, vieme sa prispôsobiť individuálnym požiadavkám klientov

Ako pracujeme

Orientujeme sa na výsledok. Vysokú úspešnosť vymáhania zaručujú naše overené postupy.

Dlžníka oslovíme okamžite po otvorení vymáhania.

Kontaktujeme ho každý deň, pričom preferujeme telefonický kontakt.

Vyvíjame naňho tlak, kým sa s ním nedohodneme na úhrade či splátkach dlhu.

V prípade neúspešného mimosúdneho vymáhania realizujeme podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní a následne návrh na vykonanie exekúcie.

Všetky náklady súdneho vymáhania odsúhlasuje klient vopred.

Dlžník platí vždy na účet veriteľa, nie na účet našej spoločnosti.

O priebehu vymáhania klienta pravidelne informujeme.

 

Tieto princípy uplatňujú aj všetky zahraničné inkasné agentúry, s ktorými spolupracujeme. Vymáhanie pohľadávok vieme zabezpečiť v ktorejkoľvek krajine sveta.

Vymáhanie pohľadávok na Slovensku

Váhate, či sa pustiť do vymáhania vašich pohľadávok? Čas je v prípade neuhradenej faktúry jedným z najdôležitejších faktorov. Vymáhateľnosť pohľadávok sa plynutím času znižuje; bonita dlžníkov sa mení, dlžník dáva prednosť úhrade iných dlhov, mení svoje zamestnanie a bydlisko (často v rámci EÚ). Každému veriteľovi preto odporúčame pohľadávky riešiť okamžite, na nič nečakať, neveriť sľubom dlžníkov a pri vymáhaní využiť psychologický efekt tretej strany.

Pred samotným vymáhaním preverujeme bonitu dlžníka, odvetvie, v ktorom podniká, jeho históriu a to, či pohľadávku rozporuje. Podľa toho neskôr určujeme výšku našej provízie a stratégiu vymáhania.

Mimosúdne vymáhanie spočíva v intenzívnom jednaní s dlžníkom, ktoré vedie k úhrade pohľadávky alebo inej forme vyrovnania / splnenia / úhrady (vrátenia tovaru a pod.). Štandardný inkasný proces vymáhania trvá maximálne 60 dní. V prípade, že sa počas tejto doby nepodarí pohľadávku vymôcť, klientovi odporúčame iný vhodný postup (dlžníka žalovať, vymáhanie ukončiť, pretože dlžník je nesolventný a.i.).

Keď je mimosúdne vymáhanie neúspešné, ale dlžník bonitný, po predchádzajúcom súhlase a odsúhlasení nákladov klientom zabezpečíme podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní. Súčasťou vymáhania pohľadávok je aj právna podpora a zastupovanie v následnom exekučnom konaní.

Uvedený postup preverovania dlžníka, komplexného a intenzívneho vymáhania zaručuje vysokú úspešnosť.

Vymáhanie pohľadávok v zahraničí

Služby mimosúdneho vymáhania pohľadávok poskytujeme aj v zahraničí. Vymáhanie v západnej Európe a v Českej republike je pre nás bežnou praxou. Skúsenosti s vymáhaním máme aj v Ázii (napr. Čína, Turecko), na blízkom východe (napr. Irán), na Kaukaze (napr. Azerbajdžan), v Afrike (napr. Seychely), na Balkáne (napr. Rumunsko, Srbsko) a v ďalších štátoch.

V prípade vymáhania pohľadávok v zahraničí proti veriteľovi nehrá len čas a bonita dlžníka, ale hlavne jeho neochota platiť. Dlžníci sa často spoliehajú na to, že veriteľa od vymáhania odradí vzdialenosť, iná legislatíva, obchodné zvyklosti či náklady na medzinárodné vymáhanie. Nevedia však, že naši klienti náklady na vymáhanie neplatia. Všetci naši partneri v zahraničí pre našich klientov pracujú za rovnakých podmienok ako my na Slovensku. Vďaka tomu klient vždy zaplatí len províziu z vymoženej pohľadávky alebo jej časti, nikdy neplatí náklady vymáhania.

Pred samotným vymáhaním preverujeme bonitu dlžníka, odvetvie, v ktorom podniká, jeho históriu a to, či pohľadávku rozporuje. Zohľadňujeme aj krajinu, v ktorej pôsobí. Podľa toho neskôr určujeme výšku našej provízie a stratégiu vymáhania.

Pohľadávku intenzívne vymáha náš zmluvný partner, ktorý pôsobí v rovnakej krajine ako dlžník a najlepšie pozná pomery, možnosti a legislatívu domáceho prostredia. Tento postup zaručuje vysokú mieru úspešnosti vymáhania.

Pohľadávky sú vymáhané priamo na účet klienta a o priebehu vymáhania ho pravidelne informujeme.

Riziká spojené s časom si dobre uvedomujeme, preto štandardný inkasný proces vymáhania trvá maximálne 60 dní. V prípade, že dlžník pohľadávku neuhradí a ani nespláca, klientovi odporúčame iný vhodný postup (napr. podanie žaloby, ukončenie vymáhania, pretože dlžník je nesolventný a pod.).

Keď je mimosúdne vymáhanie neúspešné, ale dlžník bonitný, po predchádzajúcom súhlase a odsúhlasení nákladov klientom zabezpečíme podanie žaloby a následne návrh na vykonanie exekúcie.

Uvedený postup preverovania dlžníka, komplexného a intenzívneho vymáhania (prostredníctvom) lokálneho zmluvného partnera zaručuje vysokú úspešnosť.

Kontakt

ZAVOLAJTE NÁM:
+421 908 829 930

NAPÍŠTE NÁM:
info@inderese.com

HERMAN, S.R.O.
Hutnícka 5/6

052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 48163040
IČ DPH: SK2120069765